Оголошення (Одна стаття)

Нові тарифи консульського збору

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! З 1 ЛИПНЯ 2018 РОКУ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ НОВІ ТАРИФИ КОНСУЛЬСЬКОГО ЗБОРУ.

Тарифи консульського збору

Сплата за вчинені у консульському відділі Посольства України в Іспанії (м. Мадрид) консульські послуги здійснюється виключно на консульський рахунок Посольства України в Іспанії:

Банк BBVA

Рахунок № 0182 2251 04 020 7777767

IBAN ES47 01822251040207777767

Сплата може здійснюватися на зазначений консульський рахунок в будь-якому відділенні банка BBVA, або в інших банках Іспанії, проте тільки в банку BBVA за проведення банківської операції з Вас не візьмуть комісійні.

Найближчі до Консульського відділу в Мадриді філіали банку BBVA знаходяться за такими адресами:

  • Ctra./ Canillas, 25
  • Av. Machupichu, 19

Опрацювання документів у Консульському відділі здійснюється виключно після пред’явлення заявником оригіналу банківської квитанції про сплату консульського збору із ОБОВ’ЯЗКОВИМ зазначенням у ній Прізвища та Імені заявника.

Звертаємо увагу на те, що в Консульському відділі функціонує банківський термінал, за допомогою якого та при наявності банківської картки можна сплатити консульській збір. За відсутності банківської картки консульський збір сплачується у найближчому відділені банку BBVA. У Консульському відділі не приймаються: готівка, банківські чеки, а також сплата, здійснена через Інтернет.

Порядок стягення оплати за вчинення консульських дій в закордонних дипломатичних установах України регулюється Положенням про консульський збір України та Інструкцією про порядок справляння сум консульського збору за вчинення консульських дій, обліку сум консульських надходжень та проведення звірок фактичних консульських надходжень в закордонних дипломатичних установах України, затверджених наказом МЗС України №182 від 23.04.2018.

ТАРИФИ консульського збору в доларах США та євро, що справляється за вчинення консульських дій закордонними дипломатичними установами України:

№ з/п
Назва консульських дій
Тарифна ставка в доларах США
Тарифна ставка в євро
І. ПАСПОРТНІ ДІЇ
1
Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)
90
83
2
Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років
40
37
3
Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну
30
28
4
Продовження строку дії посвідчення особи на повернення в Україну
30
28
5
Прийняття на консульський облік
20
18
ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
1
Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням
80
75
2
Оформлення поновлення у громадянстві України
150
140
3
Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення
30
28
4
Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування
30
28
5
Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки
30
28
6
Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини
30
28
7
Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства
30
28
8
Оформлення встановлення належності до громадянства України
80
75
9
Оформлення виходу з громадянства України
300
280
10
Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)
30
28
11
Видача довідки про належність до громадянства України
20
18
12
Видача довідки про неналежність до громадянства України
20
18
13
Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном
200
185
14
Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію
400
370
III. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ
1
Витребування документа та його видача
20
18
2
Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача
50
45
3
Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)
30
28
ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
1
Легалізація документа фізичної особи (за документ)
50
45
2
Легалізація документа юридичної особи (за документ)
100
95
V. ДІЇ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
1
Державна реєстрація шлюбу
100
95
2
Державна реєстрація розірвання шлюбу:
   
2.1
за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей
150
140
2.2
на підставі рішення суду
160
150
2.3
з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними
30
28
3
Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)
100
90
4
Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу
200
185
5
Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання
30
28
6
Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення
50
45
7
Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній дипломатичній установі)
50
45
VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
1
Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:
 
1.1
посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам
1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше
50
45
  іншим особам
5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше
400
370
1.2
посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці
1 відсоток суми договору, але не менше
20
18
1.3
посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці
50
45
1.4
посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам
30 60
28 55
1.5
посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам
30 60
28 55
1.6
посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби
консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5
1.7
посвідчення інших довіреностей
30
28
1.8
посвідчення заповітів
30
28
2
Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна
100
90
3
Видача свідоцтва про право на спадщину
0,5 відсотка суми спадщини, але не менше
100
90
4
Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя
30
28
5
Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)
10
9
6
Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача
20
18
7
Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)
40
37
8
Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) документів, пов’язаних зі смертю громадянина України
40 
10
37
9
9
Посвідчення факту, що фізична особа є живою
20
18
10
Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці
20
18
11
Посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці
20
18
12
Посвідчення часу пред’явлення документів
20
18
13
Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів
0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але
не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США
не менше 23 євро і не більше 185 євро
14
Прийняття на зберігання документа
за кожен місяць зберігання, що почався
15
14
15
Вчинення виконавчих написів
1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але
не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США
не менше 14 євро і не більше 185 євро
16
Вчинення морських протестів
150
140
17
Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа
20
18
18
Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України
30
28
VІІ. ІНШІ ДІЇ
1
Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України
150
140
2
Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України
50
45
3
Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)
30
28

 


Інформація отримана з сайту посольства України в Іспанії   за посиланням  https://spain.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/consular-charges